briketnaslov1
BRIKET-PALETA

DRVENI BRIKETI

Arboreko briketi imaju dug vijek gorenja! Učinkovito su sredstvo za loženje koje nije štetno za okoliš. Postižu dug vijek gorenja i visoke temperature pa su zbog toga idealna goriva za domaća ognjišta i peći.
Ogrijevna vrijednost: 4,9 kWh/kg

 • Eko biogorivo
 • Visoka efikasnost
 • Jednostavna upotreba
 • Pakovano u vrećama
 • Obnovljivi izvor energije
 • Ekonomska isplativost

SVE O DRVENIM BRIKETIMA

ZAŠTO BAŠ BRIKETI?

Napuštanje upotrebnih fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije je svjetski trend. Razvojem tehnologije omogućena je izrada jeftinog ogrevnog materijala mehaničkim putem bez korištenja vezivnih sredstava. Briket ravnomjerno sagorjeva sa malo dima i bez lebdećeg pepela – ima 10 puta manje pepela od uglja. Sagorjevanjem ne zagađuje životnu sredinu u poređenju sa drugim čvrstim gorivima, jer sadrži čak 100 puta manje sumpora od uglja.

KO MOŽE DA KORISTI BRIKET?

Briket je izuzetno pogodna sirovina za zagrijavanje stambenih objekata koji imaju nezavisna grejna tijela ili centralno grijanje sa sopstvenim kotlom na čvrsto gorivo. Briketi su pogodni za korištenje u svim vrstama peći, kaminima, roštiljima, bilo gdje gdje je potrebno postići visoke temperature sagorjevanja.

KOJA JE PREDNOST BRIKETA U ODNOSU NA OSTALA ČVRSTA GORIVA?

Eko gorivo

 • Po svojoj kalorijskoj vrijednosti je iznad najkvalitetnijeg uglja
 • Briketi se prave od otpadnih sirovina
 • Odsustvo štetnih gasova pri sagorjevanju

Lakoća korištenja

 • Veoma mala količina lebdećeg pepela
 • Mala količina ostataka poslije sagorjevanja što znači lakše čišćenje
 • Nema pripreme prije upotrebe – nema cjepanja, sječenja, dodatnog alataposebnog mjesta za obradu – briket je odmah spreman za upotrebu
 • Veoma mala količina otpada – briketi napravljeni mehaničkim putem su tvrdi poput drveta i ne oštećuju se lako što znači da nema prašine i otpada
 • Brzo oslobađanje toplotne energije – briketima možete postići željnu temperaturu mnogo brže u odnosu na ostala čvrsta goriva. Ovo posebno važi za brikete dobijene mehaničkim putem.

KOLIKA SE UŠTEDA OSTVARUJE UPOTREBOM BRIKETA?

Briketi su kvalitetno i ekonomično gorivo. Za proizvodnju jedne tone briketa potrebno je oko 4m3- 7m3 drvne mase zavisno od vrste i vlažnosti sirovine. Tako dobijena 1 tona mijenja:

 • 4-5m3 tvrdog drveta
 • 500-600 litara lož ulja
 • 500-600 m3 gasa
 • 1 tonu kvalitetnog uglja

Naš briket možete kupovati tokom cijele godine, u malim količinama, kad i koliko vam odgovara, za razliku od ostalih čvrstih goriva koje morate kupovati na velike količine

Pepeo koji ostane poslije sagorijevanja naših briketa potpuno je ekološki i možete ga koristiti kao đubrivo za cvijeće, bašte itd.

GDJE MOGU KUPITI ARBOREKO BRIKET?

Budite slobodni da nas kontaktirate na mail infoårboreko.biz ili broj telefona +387 51 785 711 ili nas posjetiti u Kotor Varošu, adresa Cara Dušana bb.

pogon2
arborkeo-briket-rupa-proizvodnja
Arboreko Kotor Varoš