Nudimo vam dvije vrste peleta koje odgovaraju standardima ENplus A1 i Enplus A2

ENplus je prvi put predstavljen u Njemačkoj 2010. godine. Od aprila 2014. godine, proizvodjači peleta iz Evrope, Kanade, Rusije, Ukrajine, SAD-a proizvode ENplus pelet, obezbjeđujući više od 6 miliona tona koje je sertifikovano, predstavljajući oko 60% od ukupnog broja peleta koji se troši za grijanje u Evropi.

arboreko_a1
arboreko_a2_paleta

DRVENI PELETI

Drveni pelet proizvodimo specijalnom tehnologijom najnovije generacije. Arboreko peleti su visoko kvalitetni peleti sa visoko kaloričnom moći i vrlo malim sadržajem pepela. Naš pelet se proizvodi od drveta jele i pakuje se u vreće od 15 kg ili 1000 kg. Nudimo vam dvije vrste peleta koje odgovaraju standardima ENplus A1 i Enplus A2.

  • Eko biogorivo
  • Visoka efikasnost
  • Jednostavna upotreba
  • Pakovano u vrećama
  • Obnovljivi izvor energije
  • Ekonomska isplativost
ENplus sertifikat

SVE O DRVENIM PELETIMA

ZAŠTO PELETI?

Korištenje peleta kao materijala za ogrijev ima višestruke prednosti, kako za očuvanje životne sredine, tako i za korisnike. Grijanje na pelete je jeftino, sigurno i ekološki prihvatljivo. Peleti su ekonomski isplativo gorivo, iskorišćenosti do 98%. U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije, možete smanjiti troškove grijanja za 50%. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg). Peleti proizvode više toplote nego nafta, prirodni gas ili cjepanice. 30 kg peleta obezbjeđuje da se prostor od 150 m2 grije 24 sata.

Drvni peleti se proizvode od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive. Značajno smanjuju emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive. Velika razlika u komforu u poređenju sa korišćenjem uglja ili drveta je očigledna. Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrijevnog drveta. Prednosti ovog goriva je što može da se koristi na automatizovani način, slično kao tečna i gasovita goriva. Kotlovi za sagorijevanje drvnog peleta su opremljeni automatikom, koja vodi proces sagorevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se grije. Uloga korisnika je da svakih nekoliko dana napuni spremnik, i da izbaci pepeo. Količina pepela u peletu se kreće od ——.

ISTORIJA CIJENE

Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg). Peleti proizvode više toplote nego nafta, prirodni gas ili cjepanice. 30 kg peleta obezbjeđuje da se prostor od 150 m2 grije 24 sata.

2 kg peleta ≈ 1 l ulja za loženje
1,85 kg peleta ≈ 1 m3 zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
3 m3 peleta ≈ 1000 l ulja za loženje
Potrošnja peleta 1 kg/h ≈ 5 kW snage
pelet-istorija-cijene

pelet-istorija-cijene

GDJE MOGU KUPITI ARBOREKO PELET?

Budite slobodni da nas kontaktirate na mail infoårboreko.biz ili broj telefona +387 51 785 711 ili nas posjetiti u Kotor Varošu, adresa Cara Dušana bb.

Arboreko sertifikat en 12
Arboreko Kotor Varoš
Arboreko pelet
Arboreko pelet
Arboreko Kotor Varoš