Drveni briketi

Kontakt

 • Arboreko d.o.o.
  Cara Dušana bb
  78220 Kotor Varoš
  Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 51 785 711
  Email: info@arboreko.biz

 

Arboreko briketi su dobra alternativa za čvrsta goriva poput drva ili uglja. Učinkovito su sredstvo za loženje koje nije štetno za okolinu. Imaju veću kalorijsku vrijednost od najkvalitetnijeg uglja zbog čega postižu dug vijek gorenja i visoke temperature pa su idealno gorivo za domaća ognjišta i peći.

KARAKTERISTIKE:

 • Ogrijevna vrijednost 4,9 kWh/kg
 • Eko biogorivo
 • Visoka efikasnost
 • Jednostavna upotreba
 • Pakovano u vrećama
 • Obnovljivi izvor energije
 • Ekonomska isplativost

ZAŠTO ARBOREKO BRIKET?

Sve više je u svijetu prisutan trend napuštanja upotrebnih fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije. Razvojem tehnologije omogućena je izrada jeftinog ogrevnog materijala mehaničkim putem, presovanjem biomase pomoću briketirki bez korištenja primjesa i vezivnih sredstava. Briketiranje biomase je proces koji spada u ekološki čiste tehnologije.

Arboreko briket ravnomjerno sagorijeva sa malo dima i bez lebdećeg pepela – ima 10 puta manje pepela od uglja. Sagorijevanjem ne zagađuje okolinu u poređenju sa drugim čvrstim gorivima, jer sadrži čak 100 puta manje sumpora od uglja. Pravi se 50% od bukve i 50% od jele u dvije variante – sa rupom i bez rupe. Rupa u sredini briketa povećava moć gorenja i zbog toga ostavlja mali procenat pepela. Briketi bez rupe sporije i duže gore. Obe vrste briketa se pakuju u folije od 10 kg.

KO MOŽE DA KORISTI BRIKET?

Briket je izuzetno pogodna sirovina za zagrijavanje stambenih objekata koji imaju nezavisna grejna tijela ili centralno grijanje sa sopstvenim kotlom na čvrsto gorivo. Briketi su pogodni za korištenje u svim vrstama peći, kaminima i roštiljima gdje je potrebno postići visoke temperature sagorijevanja.
Koja je prednost briketa u odnosu na ostala čvrsta goriva?

EKO GORIVO

 • Briketi se prave od otpadnih sirovina biljnog porijekla (biomase)
 • Imaju veću kalorijsku vrijednost od najkvalitetnijeg uglja
 • Nemaju štetne gasove pri sagorijevanju

LAKOĆA KORIŠTENJA

 • Manje prostora za skladištenje zbog manjih dimenzija
 • Brže oslobađa toplotnu energiju čime brže postiže željenu temperaturu jer je sabijenije i kalorijski veće vrijednosti u odnosu na ostala čvrsta goriva.

Ovo posebno važi za brikete dobijene mehaničkim putem.

 • Lakše čišćenje i održavanje zbog male količine ostataka poslije sagorijevanja
 • Veoma mala količina lebdećeg pepela
 • Nije potrebna dodatna priprema prije upotrebe (nema cjepanja i sječenja) – briket je odmah spreman za upotrebu
 • Veoma mala količina otpada – briketi napravljeni mehaničkim putem su tvrdi poput drveta i ne oštećuju se lako što znači da nema prašine i otpada

KOLIKA SE UŠTEDA OSTVARUJE UPOTREBOM BRIKETA?

Briketi su kvalitetno i ekonomično gorivo. Za proizvodnju jedne tone briketa potrebno je oko 4m3- 7m3 drvne mase zavisno od vrste i vlažnosti sirovine.

Tako dobijena 1 tona mijenja:

 • 4-5m3 tvrdog drveta
 • 500-600 litara lož ulja
 • 500-600 m3 gasa
 • 1 tonu kvalitetnog uglja

Naš briket možete kupovati tokom cijele godine, u malim količinama, kad i koliko vam odgovara, za razliku od ostalih čvrstih goriva koje morate kupovati u velikim količinama. Pepeo koji ostane poslije sagorijevanja naših briketa potpuno je ekološki čist i može se koristiti kao đubrivo za cvijeće i bašte.