Drveni peleti

Kontakt

 • Arboreko d.o.o.
  Cara Dušana bb
  78220 Kotor Varoš
  Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 51 785 711
  Email: info@arboreko.biz

enplus certifikat

 

ENplus je prvi put predstavljen u Njemačkoj 2010. godine, sertifikacija je imala veoma brz rast širom svijeta, a do oktobra 2017. godine sertifikovano je više od 8 miliona tona peleta, i to u 43 zemlje svijeta u 6 kontinenata.

ENplus sertifikat – mjerilo kvaliteta za drvene pelete

Novi evropski standardi za čvrsta goriva stupili su na snagu 2011. godine kako bi obezbjedili da se u cijeloj Evropi nalazi isti kvalitet goriva. Ovi standardi važe i primjenjuju se za drveni pelet, a označeni su sa EN 14961-2.

Potvrdom ENplus ne ispunjavaju se samo EN 14961-2 standardi već još strožiji kriterijumi kvaliteta. ENplus pečat kvaliteta garantuje niske emisije štetnih gasova sa visokim vrijednostima dobijene energije.

Koje klase kvaliteta postoje u ENplus-u?

Pod ENplus standardom.izdaju se ENplus A1 i ENplus A2 klase kvaliteta.

ENplus A1 je premium klasa kvaliteta i najčešće se koristi u privatnim domaćinstvima. Ova klasa peleta proizvodi najmanju količinu pepela i ispunjava najviše zahtjeve, dok se ENplus A2 koristi u većim instalacijama i proizvodi više pepela.

Karakteristike klasa ENplus A1 i A2

Parametar (jedinica)ENplus A1ENplus A2
Dužina (mm) Do 40* Do 40*
Primjese (%mase) ≤ 1 ** ≤ 1 **
Sadržaj pepela (%mase) ≤ 0,7 *** ≤1,5 ***
Temperatura topljenja pepela (℃) ≥ 1 200 **** ≥ 1 100 ****

*      15 od svih peleta može biti duži od 40 mm, ali maksimalno 45 mm
**     Čestice < 3,15 mm, primjese
***    Sadržaj pepela na 550 ℃
****   Pepeo za održavanje temperature topljenja je je napravljen na 815 ℃

Kako proizvođači kotlova vide ENplus?

Većina proizvođača preporučuje korišćenje ENplus peleta. ENplus standard uključuju i u garancije svojih proizvoda.

Da li ENplus poskupljuje pelet?

ENplus sertifikacija ne uzrokuju visoke dodatne troškove za proizvođače i trgovce.

Kako potrošači mogu prepoznati ENplus pelet?

ENplus logo se koristi zajedno s identifikacionim brojem proizvođača koji posjeduje sertifikat, a možete ga prepoznati na ambalaži isporuke peleta ili na otpremnici. Svi matični brojevi proizvođača koji posjeduju ovaj sertifikat su navedeni na web stranici ENplus.