Drveni peleti

Kontakt

 • Arboreko d.o.o.
  Cara Dušana bb
  78220 Kotor Varoš
  Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 51 785 711
  Email: info@arboreko.biz

Drveni peleti se proizvode od usitnjenog drveta koje se presa pod velikim pritiskom i na taj način prirodno vezuje. Korištenje peleta kao materijala za ogrev ima višestruke prednosti, kako za očuvanje životne sredine, tako i za korisnike.

Prednosti grijanja na pelete su sljedeće:

 • Ekonomska isplativost

  U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije, troškovi grijanja mogu biti niži za 50%. Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90%, dok je kod klasičnih peći, kotlova i kamina na drva i ugalj najviše 70%.

 • Visoka efikasnost

  Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg). Peleti proizvode više toplote nego nafta, prirodni gas ili cjepanice. 30 kg peleta obezbjeđuje da se prostor od 150 m2 grije 24 sata.

 • Ekološka prihvatljivost

  Drvni peleti se proizvode od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive. Značajno smanjuju emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive.

 • Jednostavno za korištenje

  Velika razlika u komforu u poređenju sa korišćenjem uglja ili drveta je očigledna. Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrevnog drveta. Prednosti ovog goriva je što može da se koristi na automatizovani način, slično kao tečna i gasovita goriva. Kotlovi za sagorijevanje drvnog peleta su opremljeni automatikom, koja vodi proces sagorjevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se grije. Na korisniku peći je da svakih nekoliko dana napuni rezervoar peltom i da izbaci pepeo. Kontrola, doziranje, čišćenje je potpuno automatizovano.

ARBOREKO PELET

Prosječno domaćinstvo potroši oko 6 tona peleta u toku jedne godine. Prilikom izbora i kupovine peleta potrebno je obratiti pažnju na kvalitet proizvoda, jer peleti upitnog kvaliteta mogu izazvati štetne posljedice.

Arboreko peleti su visoko kvalitetni peleti sa visoko kaloričnom moći i vrlo malim sadržajem pepela. Proizvodimo ih od drveta jele primjenom specijalne tehnologije najnovije generacije. Pelete pakujemo u vreće od 15 kg i 1 000 kg.

U mogućnosti smo ponuditi vam dvije vrste peleta koje odgovaraju standardima ENplus A1 i ENplus A2.

 

Parametar (jedinica)ENplus A1ENplus A2
Učešće drveta jela 100 % 100 %
Ogrevna vrijednost 5,1 kWh/kg 5,1 kWh/kg
Sadržaj pepela (%mase) < 0,7 % < 1,2 %
Sadržaj vlage u peletu  < 8 %  < 8 %
Nasipna gustoća  650 kg/m3  650 kg/m3